قالیشویی مجاز

بدون امتیاز
بدون امتیاز

قالیشویی ومبل شویی آنا عضو رسمی اتحادیه بوده وبا ثبت برند کشوری به کد ۳۱۵۲۸۷ هیچ شعبه دیگری در شهر های پرند، رباط کریم،گلستان،بهارستان ،نسیم شهر ونصیر شهروحومه نداردوهر قالیشویی با این برند مجاز نبوده ومورد تایید نیست